شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

اندکپ پلاگ این جهت بوشینگ سایز 1،2 و 3

اندکپ پلاگ این جهت بوشینگ سایز 1،2 و 3 2018-05-23T20:47:18+00:00

Project Description

جهت عایق کردن بوشینگ هایی که دارای ولتاژ می باشند ولی دارای سرکابل نیستند از این نوع اندکپ استفاده می شود و به راحتی قابل باز و بسته شدن می باشد این اندکپها در سه نوع و مناسب جهت بوشینگهای سایز 1، 2و3 تولید می شوند.این اندکپها طبق استاندارد DIN VDE 0278-629-1 طراحی شده اند.

این اندکپ ها در سه نوع ارائه می شوند:

اندکپ های 630 آمپر سایز12/24/36kVبا کد کالای ISI 13/23/33
اندکپ های 800 آمپر سایز12/24/36kVبا کد کالای ISI 14/24/34
اندکپ های 1250 آمپر سایز12/24/36/52kVبا کد کالای ISI 15/25/35