شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

اندکپ پلاگ این جهت بوشینگ نوع A,C

اندکپ پلاگ این جهت بوشینگ نوع A,C 2018-05-23T20:47:05+00:00

Project Description

جهت عایق کردن بوشینگ هایی که دارای ولتاژ می باشند ولی دارای سرکابل نیستند از این نوع اندکیها استفاده می شود و به راحتی قابل باز و بسته شدن می باشد. این اندکپها در دو نوع و مناسب جهت بوشینگ های نوع A و C تولید می شوند.

 

این اندکپ ها در سه نوع ارائه می شوند:

اندکپ های 250 آمپر نوع A12-24kVبا کد کالای OSI 23
اندکپ های 1250-630 آمپر نوع C12-24kVبا کد کالای OSI 24
اندکپ های 1250-630 آمپر نوع C36kVبا کد کالای OSI 36