شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com
Loading...
تجهیزات کابل 2018-05-23T18:55:33+00:00

سرکابل و مفصل فشار ضعیف حرارتی

سرکابل حرارتی فشار متوسط

مفصل حرارتی فشار متوسط

سرکابل و مفصل حرارتی فشار قوی

سرکابل پلاگ این سیلیکونی فشار متوسط

سرکابلهای پلاک این جهت ترانس ها و پست های کمپکت و یا GIS طراحی شده و کابلهای زمینی و یا کابلهای خودنگهدار را به بوشینگ مربوطه تابلو و یا ترانس و یا بوشینگ .. وصل می نماید. تفاوت اصلی این سرکابل ها با سرکابلهای حرارتی به شرح زیر می باشد.

  • سرکابلهای معمولی به وسیله پیچ یا مهره به محل مورد اتصال پیدا می نمایند که به وسیله کابلشو و یا کلمپ این امر انجام خواهد شد ولی در سر کابل پلاک این بوشینگ به صورت نرگی و مادگی (male-female) به یک دیگر اتصال پیدا می نمایند لذا بسیار مهم می باشد که سر کابل با بوشینگ قسمت اتصال مطابقت داشته باشد. این مسئله باعث کوچک شدن سر کابل و کاهش کابل مصرفی می شود.
  • سرکابلهای معمولی (AIS) مانند کابل لخت عمل می کنند و در هنگام برق دار شدن می بایست حریم مربوطه آن حفظ شود ولی سرکابلهای پلاک این کاملاً عایق می باشند و نیازی به حریم ندارند و باعث کم شدن فضای اشغالی و ایجاد ضریب اطمینان بالاتری می شود.
  • تشخیص نوع استفاده از نوع سرکابل معمولی با سرکابل پلاک این بسته به محل اتصال آن می باشد. اگر در محل اتصال سر کابل بوشینگ باشد از سرکابل پلاک این باید استفاده نمایند و اگر مهره و پیچ باشد از سرکابل معمولی (AIS) می بایست استفاده شود.

اطلاعات لازم جهت سفارش کالا

تاثیر ارتفاع در انتخاب سطح ولتاژ ACF

(Altitude Correction Factor)

مطابق استاندارد IEEE 1312 – 1999 نظر به اینکه خاصیت عایقی در ارتفاع افت می نماید ( به ازای هر 1000 متر ارتفاع از سطح دریا تقریباً 10 % افت عایقی ایجاد می شود ) لذا ضریب تصحیح سطح ولتاژ مطابق نمودار زیر می بایستی محاسبه و در نظر گرفته شود.

 

 

به عنوان مثال در ارتفاع 2000 متری مطابق نمودار فوق ضریب تصحیح ولتاژ 0.79 می باشد لذا چنانچه ولتاژ مورد استفاده 36kV باشد سرکابل انتخابی با اعمال ضریب تصحیح به شرح ذیل می باشد.

بنابراین سرکابل انتخابی در ارتفاع 2000 متر و ولتاژ 36kV/33 می بایست سر کابل 52kV/ 45 باشد.

نحوۀ کدگذاری مشخصات کابل در محصولات:

Cable Identification Part No.

جهت مشخص شدن نوع کابل در محصولات این شرکت از جدول زیر استفاده می شود:

کد شرح کد شرح
۱ گرافیت دار با شیلد وایری ۱ بدون ارمور و سرب
۲ بدون گرافیت با شیلد وایری ۲ بدون ارمور تک سرب
۳ گرافیت دار با شیلد نواری ۳ بدون ارمور سه سرب
۴ بدون گرافیت با شیلد نواری ۴ آرموردار بدون سرب
۵ گرافیت دار بدون شیلد ۵ آرموردار تک سرب
۶ بدون گرافیت و بدون شیلد ۶ آرموردار سه سرب
مثال: ۵۳ نشان‌دهنده استفاده سرکابل و یا مفصل مورد نظر جهت کابل آرموردار تک سرب و گرافیت دار با شیلد نواری می‌باشد.

شما می‌توانید یکی از انواع کابل زیر را انتخاب نمائید

اعلام مشخصات كابل، جهت سركابل و مفصل روغنی فشار متوسط
اعلام مشخصات كابل، جهت سركابل و مفصل خشك فشار متوسط
مشخصات كابل جهت سركابل PLUG IN فشار متوسط
اعلام مشخصات كابل، جهت سركابل و مفصل فشار قوی

محصولات پارس مفصل در صنایع زیر قابل استفاده می‌باشد

نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع فولاد

صنایع ریلی و فرودگاه‌ها

شرکت‌های سیمان

سرکابل و مفصل‌های مورد نیاز توزیع برق و برق منطقه‌ای

تونل‌ها و متروها