شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

سرکابل فشار ضعیف حرارتی یک یا چند کر جهت کابل آرموردار HTR

سرکابل فشار ضعیف حرارتی یک یا چند کر جهت کابل آرموردار HTR 2018-05-23T19:21:52+00:00

Project Description

این سر کابل‌ها جهت نصب بروی کابل‌های PVC-PE و تعداد کرهای مختلف مناسب می‌باشند و سطح مقطع 5. 2 الی 1200 میلیمتر مربع را پوشش می‌دهد و برای انواع کابل‌های آرموردار استفاده می‌شوند. زمان مصرف نامحدود می‌باشد و مطابق با استاندارد CENELEC HD 623 تولید می‌شوند.

 • روکش جهت کر کابل
 • چند نظام (در صورت نیاز)
 • اتصالات ارت (در صورت نیاز)
 • دستور نصب
 • کیت آرمور
 • کابلشو
 • کیت ارت (در صورت نیاز)
 • مقاوم در برابر آلودگیهای محیط
 • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
 • ابعاد کوچک و نصب ساده
 • 100% آب بندی
 • استفاده از یک سرکابل جهت محیط های باز (هوایی) و محیط های بسته (داخلی)
 • فضای داخلی
 • فضای خارجی
 • سرکابل یک کیلوولت بشقابک ندارد
ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV
حداقل طول (میلی‌متر) سطح مقطع کابل (میلی‌متر مربع) کد Uo
(kV)
Un
(kV)
Um
(kV)
250-650 2.5 – 1200 HTR – SY 0.6 1 1.2
برای مثال:سرکابل کابل فشار ضعیف 3×70+35 با هادی مس HTM-3×70+35 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل(میلی متر مربع)=S
نوع دوراهه Y=Al/Cu/BI