شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

گرافیت بردار

گرافیت بردار 2018-05-23T20:59:30+00:00

Project Description

این دستگاه وسیله ای برای برداشت گرافیت در کابلهای فشار متوسط و قوی می باشد. مزایای استفاده از این دستگاه در مقایسه با روش های دیگر مانند شیشه و یا حرارت، گرد شدن سر گرافیت و عدم ایجاد نقاط تیره و یا خط طولی بر روی عایق کامل می باشد. سرعت بالا و ایمنی بیشتر یکی دیگر از خصوصیات این دستگاه می باشد. استفاده از این دستگاه در نصب، سبب افزایش عمر سرکابل و یا مفصل می شود.

 

کد کالای گرافیت بردار فشار متوسط: MCR

کد کالای گرافیت بردار فشار قوی: HCR