شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

XLPE بردار

XLPE بردار 2018-05-23T20:59:03+00:00

Project Description

این دستگاه وسیله ای برای برداشت عایق در کابلهای فشار متوسط و قوی می باشد. مزایای استفاده از این دستگاه در مقایسه با روشهای دیگر مانند برداشت عایق با نخ و یا حرارت و یا اره، گردشدن کامل سر عایق، عدم آسیب دیدن هادی کابل و سرعت بسیار بالا و ایمنی بیشتری در هنگام نصب می باشد.

 

کد کالای XLPE بردار :XR