شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

چاقو کابل

چاقو کابل 2018-05-23T20:58:44+00:00

Project Description

این دستگاه وسیله ای برای برداشت پوسته نهایی کابل در تمامی ولتاژها می باشد. با توجه به زاویه ایجاد شده در تیغه چاقوی کابل، برداشت پوسته نهایی بسیار راحت تر و ایمن تر می باشد و از آسیب زدن به لایه های زیرین کابل جلوگیری می نماید.

کد کالای چاقوی کابل: KR